Počátky vysavače Rainbow sahají do 20 let minulého století.

Vysavač Rainbow má dloholetou tradici. Vyrábí se v USA již od roku 1933 a za tu dobu si jej oblíbily milióny hospodyň, které chtějí mít ve své domácnosti opravdový pořádek.


Rainbow Brno historie vysavače Rainbow